Danish Logo


Rhododendron chamaephytum R. crebreflorum Til C R. cowanianum

Rhododendron chamaephytum

 R. chamaephytum in Milde, Bergen, Norway, Photo: Hans Eiberg
R. chamaephytum (Cox) i Milde, Bergen. Foto: Hans Eiberg

 R. chamaephytum in Milde, Bergen, Norway, Photo: Hans Eiberg
R. chamaephytum (Cox) i Milde, Bergen. Foto: Hans Eiberg

 R. chamaephytum in Milde, Bergen, Norway, Photo: Hans Eiberg
R. chamaephytum (Cox) i Milde, Bergen. Foto: Hans Eiberg


R. chamaephytum (ny art). (Neriiflorum) En krybende plante 30-60cm høj, uden indument. Bladenes underside blågrøn. Blomsterstilk ikke med stive hår. Vildtvoksen i det Østlige Himalaya nær Molo ved grænsen mellem Tibet og Assam ved 3965m. Beskrevet af Ludlow, Sherriff, og Taylor i 1938, # 3786. Da planten ikke har indument mener man at den er en hybrid mellem R. forrestii og R. chaetomallum/haematodes. R. forrestti pga. den krybende vækst og det nervede blad og bladformen omvendt ægformet efter R. haemaodes var. chaetomallum. Men det kunne da være en art beslægtet med R. forrestii eller med R. eclecteum / R. eudoxum?.
H.Eiberg
Anden plante som har fået sammen navn

 R. chamaephytum hos OJL, Norway, Photo: Ole Jonny Larsen
R. chamaephytum HECC 10066 (Cox) hos OJL. Foto. Ole Jonny Larsen

 R. chamaephytum hos OJL, Norway, Photo: Ole Jonny Larsen
R. chamaephytum HECC 10066 (Cox) hos OJL. Foto. Ole Jonny Larsen


Planter fra Burma
eclecteum var.brachyandum

R. cowanianum Til C R. crebreflorum