Danish Logo


Rhododendron concinnum var. benthamianum R. concinnum JN ARS538-2009 Til C R. concinnum

Rhododendron concinnum var. benthamianum

 R. concinnum QLG 0151, photo: Douglas Justice
R. concinnum QLG 0151 (var. benthamianum ?). Foto: Douglas Justice, UBC Botanical Garden, Vancouver

 R. concinnum QLG 0151, photo: Douglas Justice
R. concinnum QLG 0151 (var. benthamianum ?). Foto: Douglas Justice


R.concinnum var. benthamianum. Er en helt anderledes R.concinnum, Flere træk er helt forskellige og burde få et selvstændigt artsnavn som den lavendel blomsterfarve, de to former for skæl (lyse og mørke) og bladets form er smalt. Vildtvoksende i Sichuan og fundet af Wilson 1907?. Det er måske en hybrid med R. augustinii? (H.Eiberg).
H.EibergKew: R. concinnum var. benthamianum
R. concinnum Til C R. concinnum JN ARS538-2009