Danish Logo


Rhododendron petrocharis R. phaeochrysum v agglutinatum Til P R. petelotii

Rhododendron petrocharis

 R. petrocharis, photo: Ole Jonny Larsen
R. petrocharis. Foto: Ole Jonny Larsen

 R. petrocharis, photo: Ole Jonny Larsen
R. petrocharis. Foto: Ole Jonny Larsen


R. petrocharis (Moupiensia) Tæt beslægtet med R. dendrocharis, men med større aflange randhårede blade. Blomsterne er hvide. Vildtvoksende i Sichuan. Betragtes også som en variation indenfor R. dendrocharis (synonym) De dyrkede planter af arten har næsten runde blade og afviger fra typeeksemplaret H.E.

Flora of China D. Genbank
RBGE herbarium. R. petrocharis