Danish Logo


Rhododendron dichroanthum ssp. scyphocalyx R. didymoides Til D R. dichroanthum

Rhododendron dichroanthum ssp. scyphocalyx

 R. dichroanthum ssp. scyphocalyx ARS705/2002 at HE. Photo: Hans Eiberg

 R. dichroanthum ssp. scyphocalyx ARS705/2002 at HE. Photo: Hans Eiberg
R. dichroanthum ssp. scyphocalyx ARS705/2002 at HE, efter en hård vinter i 2011-12 (bladpletter). Foto: Hans Eiberg

 R. dichroanthum ssp. scyphocalyx at P. Stangerup. Photo: P. Stangerup
R. dichroanthum ssp. scyphocalyx (var. septendrionale Davidian) (ssp. septentrionale) hos P. Stangerup. Foto: P. Stangerup

R. dichroanthum ssp. scyphocalyx at Glendoric, Ole Jonny Larsen
 R. dichroanthum ssp. F6781. Foto: Hans Eiberg
R. dichroanthum ssp. F6781. Foto: Hans Eiberg
 R. dichroanthum ssp. scyphocalyx ARS705/2002, trunk. Photo: Hans Eiberg
R. dichroanthum ssp. scyphocalyx ARS705/2002, stamme. Foto: Hans Eiberg


R. dichroanthum ssp. apodectum

R. dichroanthum ssp. dichroanthum

R. dichroanthum ssp. scyphocalyxR. dichroanthum ssp. scyphocalyx (Neriiflora ). Blomsterne er orange til gul med et stort og farverigt blomsterbæger. Bladene har en tyndt lag gråt indumentum på undersiden og mat på oversiden. Blomsterstilk og ovarie er besat med lange kirtelhår. Varianten septendrionale mangler disse kirtelhår og har smallere blade. Vokser i V-Yunnan, Kina og NØ-Burma fra 2750 til 4400 m. på forskellige åbne habitater. H.Eiberg


ARS Flora of China, dichroanthum Flora of China, scyphocalyx D. Genbank RBGE Herbarium; scyphocalyx RBGE Herbarium; hepesticum RBGE Herbarium; torguatum