Danish Logo


Rhododendron dichroanthum ssp. septentrionale R. serotinum Til S R. semnoides

Rhododendron dichroanthum ssp. septentrionale

 R. dichroanthum ssp. septentrionale. Foto: Ole Jonny Larsen
R. dichroanthum ssp. septentrionale. Foto: Ole Jonny Larsen

 R. dichroanthum ssp. septentrionale. Between Salween and Mekong. Foto: Ole Jonny Larsen
R. dichroanthum ssp. septentrionale. Mellem Salween og Mekong. Foto: Ole Jonny Larsen

 R. dichroanthum ssp. septentrionale. Between Salween and Mekong. Foto: Ole Jonny Larsen
R. dichroanthum ssp. septentrionale. Between Salween and Mekong 2010. Det grå indument skyldes den høje fugtighed. Foto: Ole Jonny Larsen

 R. dichroanthum ssp. scyphocalyx at P. Stangerup. Foto: P. Stangerup
R. dichroanthum ssp. scyphocalyx at P. Stangerup. Foto: P. Stangerup

 R. dichroanthum ssp. septentrionale F6781. Foto: Mikkel Jørgensen

 R. dichroanthum ssp. septentrionale F6781. Foto: Mikkel Jørgensen

 R. dichroanthum ssp. septentrionale F6781. Foto: Mikkel Jørgensen
R. dichroanthum ssp. septentrionale F6781. Foto: Mikkel Jørgensen


R. dichroanthum ssp. septentrionale (Neriiflora) Denne subspecies adskilder fra de øvrige ved at have smallere og mindre blade (ofte omv. ægformede), samt et lysere (hvidligt-beige) indument (Sjælden i kultur) Blomsten rør-klokkeformet, gul og ofte med et rødligt strejl. Løs blomsterstand med 3-8 blomster. Blomsterstilk ikke med lange kirtelhår. Vokser i NV-Yunnan og NØ Burma ved 3700-4300 m. H. Eiberg

R. dichroanthum ssp. apodectum
R. dichroanthum ssp. dichroanthum
R. dichroanthum ssp. scyphocalyx


ARS Flora of China, dichroanthum Flora of China, scyphocalyx D. Genbank RBGE Herbarium