Danish Logo


Rhododendron sulfureum R. suoilenhense Til S R. succothii

Rhododendron sulfureum

 R. sulfureum at Glendoick. Foto: H. Eiberg
R. sulfureum i Glendoick. Foto: H. Eiberg

 R. sulfureum at Glendoick, B. Ernebjerg
R. sulfureum i Glendoick. Foto: Bent Ernebjerg

 R. sulfureum at RSBG. Foto: H. Eiberg
R. sulfureum CCHH#8236, RSBG#2000/089 i RSBG. Foto: H. Eiberg

 R. sulphureum, Glendoick

R. sulfureum (Boothia) Dværg stedsegrøn busk op til 0.6-1.6 m med glat brun til rød-brun afskallende bark. De mørkegrønne blanke blade er hvide med blågrønt skær på undersiden. Den lille flade klokke-formede blomst er grønlig gul til dyb gul og viser sig i april. Kræver god dræning. Vildtvoksende i SØ-Tibet, N-Burma og V-Yunnan, Kina på klipper og sten eller som en epiphyte fra 2500-4000 m. Ikke hårdfør i Danmark H. Eiberg
ARS Flora of China D. Genbank
RBGE Herbarium
RBGE Herbarium; cerinum
RBGE Herbarium; commodum
RBGE Herbarium; theiochroum