Danish Logo


Rhododendron wightii R. williamsianum Til W R. weyrichii

Rhododendron wightii

 R. wightii i Sikkim. Photo: Steffen Munch-Hansen
R. wightii i Sikkim. Foto: Steffen Munch-Hansen

 R. wightii i Sikkim. Photo: Steffen Munch-Hansen
R. wightii i Sikkim. Foto: Steffen Munch-Hansen

 R. wightii fra Sikkim. Photo: Hartwig Scepker
R. wightii fra Sikkim, 4.154 m Tsethang. Foto: Hartwig Scepker

 R. wightii fra Sikkim hos HE. Photo: Hans Eiberg
R. wightii fra Sikkim hos HE. Foto: Hans Eiberg

 R. wightii i Sikkim. Photo: Harry Jans
R. wightii i Sikkim. Foto: Steffen Munch-Hansen og Harry Jans

 R. wightii fra Sikkim. Foto: Phans Eiberg
R. wightii fra Sikkim. Foto: Hans Eiberg

 R. wightii fra Sikkim hos HE. Photo: Hans Eiberg
R. wightii fra Sikkim, blomsterknop, hos HE. Foto: Hans Eiberg

 R. wightii fra Sikkim, trunk. Photo: Hans Eiberg
R. wightii fra Sikkim, stamme. Foto: Hans Eiberg

R. wightii + tekst in Sikkim
R. wightii plant in Sikkim 1994, HE

R. wightii aff.
 R. wightii at Jes Hansen. Foto: Jes H
R. wightii aff. at Jes Hansen. Foto: Jes Hansen

 R. wightii at F. Friedrichsen. Foto H. Eiberg
R. wightii aff. at F. Friedrichsen. Foto H. Eiberg

 R. wightii aff. Foto: Thorkild Godsk
R. wightii aff. blade, hos Thorkild Godsk. Foto: Thorkild Godsk

R. wightii aff. R. wightii aff.
Mange af de planter af R. wightii aff. der er i kultur med brede blade er en hybrid med R. falconerii og solgt som R. wightii (ifølge www.Hirsutum.org).


R. wightii aff. (Taliensia)(-2o C) på et vindbeskyttet sted i skygge for vintersolen klarer dette storbladede medlem af en ellers vanskelig serie sig ganske godt. Som ældre plante har arten ofte et noget "tyndbenet" udseende mod lange spinkle hovedgrene og en noget uregerlig vækstform, i regelen opadstræbende og træagtig. De store blade er mørkegrønne med nerver på oversiden, og med tynd, brunlig belægning på undersiden. Blomsterknopperne er af en imponerende størrelse og åbner i apr?maj med løse klaser af smalt klokkeformede lysegule blomster ofte frynsede i kanten, med rødlige småpletter og med eller uden red ganeplet. Blomstrer regelmæssigt når en passende alder er nået, og er en iøjnefaldende og interessant art. Sikkim, Bhutan 3500-4000 m. Tue Jørgensen

Formen i Sikkim er ikke så kraftig og langtsomtvoksende med blade der ikke er spec. nervede. Knopperne er brunsorte og kraftigt klistrede. H.Eiberg

R. wightii. Samlemappen : login

Ikke i ARS og Flora of China
D. Genbank
RBGE herbarium. R. wightii